TERMÉSZETTUDOMÁNY

Gyuricza Veronika
Eötvös József Collegium, Budapest

IPARRÉGÉSZET ÉS KÖRNYEZETTANA címben szereplő két fogalom közül úgy érzem, mindkettő magyarázatra szorul, de minthogy a másodikról az adott összefüggésben, hosszabban fogok beszélni, definiálnom csak az ,,iparrégészetet'' kell.

A kifejezés a XIX. századból származik, mai értelmében 1955-ben használták először, majd a hetvenes években nyert tudományos rangot. Nehéz lenne néhány mondatban kialakulásának teljes folyamatát bemutatni, ezért előadásomban csak a főbb állomásokkal foglalkozom - hogyan válhatott önálló tudományággá az ipar történeti emlékeinek kutatása és megőrzése. Ez utóbbin nem csak tetszetős tárlókban elrendezett klasszikus múzeumi tárgyakat kell érteni, hiszen a könnyen elhelyezhető képi és írásos dokumentumok mellett esetenként több hektáron elterülő gyártelepekről, munkáskolóniákról vagy a munkafolyamatban felhasznált teremnyi mérnöki eszközök sorsáról is dönteni kell. A gépeket például látványosabb saját, ,,természetes'' környezetükben bemutatni, de nem válhat minden elhagyott ipari épület múzeummá.

A legtöbb országban - még a megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkezőkben is - anyagi problémák állják ennek útját, és még ha létre is hozható egy-egy ilyen központ, nem remélhetjük, hogy mindegyiket megfelelő, fenntartásához elegendő érdeklődés kíséri.

Más megoldást kell tehát keresni, nevezetesen az újrahasznosítást. Ahány épület, annyiféle ötlet - csakhogy a megvalósítást számos más ok is gátolhatja. Elég, ha arra gondolunk, milyen hatással járna nehézfémszennyezett talaj fölött sportcentrumot kialakítani.

Szükség van tehát valamilyen előzetes felmérésre, és ezen a ponton találkozik az iparrégészet a környezeti állapotok felmérésével, majd a terület emberi használatra való alkalmassá tételével.

Előadásomban illusztrációkkal szeretném érthetővé tenni az ipari örökség védelmének fontosságát, a hazai és külföldi negatív és pozitív példákat és lehetséges megoldásokat. Mindehhez elemzem a ,,Brownfield site'' fogalmát, bemutatom a Borsodi Iparvidéken végzett felméréseket, melyek előrevetítik a lehetséges megoldásokat is.Előző
Következő
Program