NYELVÉSZET

Kertész Zsuzsa
Eötvös József Collegium, Budapest

,,ALMÁK'' AZ ANGOLBAN ÉS MÁS INDOEURÓPAI NYELVEKBENAz indoeurópai nyelvek jó része olyan szavakat használ számos gyümölcs és zöldség megnevezésésre, amelyek etimológiailag az alma bizonyos elnevezéseire vezethetők vissza. Az angolban az alábbi szavak tartoznak ebbe a csoportba: apple 'alma', melon 'dinnye', orange 'narancs', peach 'barack', pomegranate 'gránátalma', quince 'birsalma', pineapple 'ananász'. Az előadásban a következőkre térünk ki részletesen: apple, melon, peach, pomegranate.

A leghomályosabb az apple szó eredete. Abban a legtöbb nyelvész egyetért, hogy létezett egy közös germán gyök, *aplu-, ami egy észak-európai *abl- tőből fejlődhetett, csakúgy, mint a kelta *ab(a)la- és a balti-szláv *ob(o)l- gyökök. Az *abl- tő azonban problémás. Az angol nyelv etimológiai szótára szerint ez a tő összefüggésbe hozható az itáliai Abella helynévvel, amit más (német, orosz, latin) etimológiai szótárak is megerősítenek, Vergiliusra hivatkozva, aki az Aeneis hetedik énekében a fent említett helynevet a malifera 'almatermő' jelzővel illeti. Ez azonban kevésnek tűnik az Abella és az *abl tő közötti kapcsolat igazolására. Egyrészt az Aeneis idézett sora az egyetlen fennmaradt részlet a latin irodalomban, amelyben Abella almatermő vidékként szerepel. Másrészt igen valószínűtlen, hogy egy észak-európai szótő egy dél-európai helynévből származik, miközben a dél-európai nyelvek közül egy sem őrizte meg ezt a gyököt.

Az *abl- gyökön kívül még két szót ismerünk, amelyek almát jelentenek és a különböző nyelvek gyümölcsneveket képeztek belőlük: a latin malum és a francia pomme

A malum szóból ered az angol melon; története a következő: a görög mélopepón szó szerint érett almát jelent, és egy alma alakú dinnyefajtát jelöltek vele, amit csak túléretten fogyasztottak. (A szóösszetétel első tagja - melon - ismeretlen eredetű, talán valamely mediterrán nyelvből vette át a görög, a második - pepón - az indoeurópai *pek$^w$- 'sütni', 'érlelni' jelentésű tőből ered.) Ezt a formát kölcsönözte a latin, később pedig egyszerűen melon alakban használta. Az angolba az ófrancián keresztül került, amely már rövid magánhangzókkal ejtette a szót: melon. (A gyümölcs nevén kívül az angolban a camomile 'kamilla' és a marmalade 'lekvár' is ugyanebből az etimonból származtatható.)

A barack szó megfelelői a germán nyelvekben a latinból vett kölcsönszók, ld. holland perzik, német Pfirsich - a latin persiculum jelzőből, ami a malum persicum 'perzsa alma' kifejezésből rövidült. Az óangolban is volt egy ilyen jelentésű latin jövevényszó: persoc. Ezt azonban a középangol periódusban kiszorította az ófranciánból átvett peche alak. (Az ófrancia szó a középkori latin pessica alakból ered.) A középangol korban a szó első magánhangzóját még /e:/-ként ejtették, a mai hosszú /i:/ az ún. Great Vowel Shift hatását tükrözi. Az orosz persik alak a hollandból vett jövevényszó, ami szintén azt mutatja, hogy Európa nagy részén a latin eredetű melléknév honosodott meg 'barack' jelentéssel.

A 'gránátalma' jelentésű pomegranate - csakúgy, mint a fentebb említett példák - a franciából került át az angolba. A középangol alak - poumgarnade - a francia pomme és grenate elemek összetételéből jött létre. A pomme - ami a franciában almát jelent - a latin pomum alakból fejlődött, aminek jelentése 'gyümölcs', eredete pedig ismeretlen. A második elem - grenade - a 'sokmagvú' jelentést hordozza. A latin granatum melléknév (a vulgáris latinban talán *granata) szinte minden újlatin nyelvben 'gránátalma' jelentéssel fejlődött tovább, a jelzett szót elhagyva maga mellől: ld. olasz granata, spanyol granada, francia grenate.

A fenti szavakon kívül szinte minden indoeurópai nyelvben találhatunk példát hasonló gyümölcs- zöldség- sőt virágnevekre. Mindez nyilvánvalóan azzal magyarázható, hogy az összes gyümölcs közül az alma volt az egyik legrégebb óta ismert és legelterjedtebb fajta.

Előző
Következő
Program