PSZICHOLÓGIA

Meskó Róbert - Láng András
Grastyán Endre Szakkollégium, Pécs

ADAPTÍV DÖNTÉSEK A NŐI PÁRVÁLASZTÁSBANDolgozatunk a női párválasztás adaptív értékét vizsgálja az evolúciós pszichológia paradigmájában. Bevezetőnkben bemutatjuk azt a kontextust és azokat a modelleket, amelyeket felhasználtunk vizsgálatunk eredményeinek értékelésekor. A nemek magatartásbeli különbségeit olyan ultimatív okokra vezetjük vissza, amelyek az ember evolúciós múltjában gyökeredző biológiai diszpozíciók és a környezet kölcsönös egymásra hatásából alakultak ki. Ilyenek például a nemi szerepek, amelyek a szexuális dimorfizmussal párhuzamosan fejlődtek. Az emberi párválasztásban is érvényre jutó emlősstratégia értelmében a nők és a férfiak eltérő párválasztási stratégiákat alkalmaznak adaptív sikerességük érdekében. A nők az eddigi kutatási eredmények alapján két alapvető szempont szerint választanak párt. Egyrészt a minél nagyobb szülői ráfordítást, másrészt a jó géneket preferálják a férfiakban. Vizsgálatainkban a nők által a párválasztásban preferált cue-k (a partner életkora, gazdagsága, társadalmi státusza, függetlensége és megbízhatósága) és a fizikai vonzerő kölcsönhatását elemeztük. Kísérletünkben 50 egyetemista lányt kértünk arra, hogy nyolc esetben két-két férfi leírása közül válassza ki azt, amelyik alapján szívesebben létesítene párkapcsolatot. A második csoport (n=50) ingeranyaga annyiban különbözött az előző csoportétól, hogy a leírásokat eltérő (magas és alacsony) fizikai vonzerővel rendelkező férfiak arcképével egészítettük ki. Dolgozatunk egyedi jellegét az adja, hogy a fizikai vonzerő és a nők által a párválasztásban preferált egyéb cue-k kölcsönhatásának vizsgálata a nemzetközi szakirodalomban is elenyésző.

Előző
Következő
Program