TERMÉSZETTUDOMÁNY

Nagy Antal - Sólymos Péter
Hatvani István Szakkollégium, Debrecen

A MIKROKLÍMA ÉS EGYENESSZÁRNYÚ EGYÜTTESEK KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA KLIMATIKUS GRÁDIENS INDEX SEGÍTSÉGÉVELAz egyes élőhelyeket jellemző mikroklimatológiai adatsorok folyamatosságuk miatt igen nehezen vethetők össze az adott terület egyenesszárnyú-együtteseit (Orthoptera) jellemző paraméterekkel (fajszám, relatív gyakoriság, diverzitás, Ensifera arány, faunatípus-eloszlás, stb.). Ezért bevezettünk egy indexet (hőmérsékleti grádiens index, TGI), ami egy számértékkel jellemzi az adott élőhely mikroklímájának hőmérsékleti sajátságait. Az index segítségével a mikroklimatológiai és faunisztikai adatsorok statisztikai eljárásokkal könnyen összevethetővé válnak.

Mikroklimatológiai méréseinket egy Jósvafőhöz közeli töbör égtáji kitettségű gyepeiben végeztük 1998-ban. A töbör az Aggeteleki Nemzeti Park területén található. A 24 órás mérés során óránként regisztráltuk a levegő hőmérsékletét és a relatív páratartalmat 0, 20 és 40 cm, valamint 2 m magasságban hét mérési ponton (É, D töbörperem, É, K, D, Ny töbörvonal, töböralj). A mérést Assmann-féle szellőztetett pszichrométerrel végeztük.

Az Orthopterák gyűjtését a mérésekkel egy időben a mérési pontok közvetlen közelében végeztük. A mintavétel során területenként egy 25 m $\times$ 25 m-es négyzetben egyenként 200 fűháló csapással és öt kihelyezett tálcacsapdával vettük fel a mintákat. A különböző mintavételi módszerek eredményeit összevonva értékeltük ki. Az alapadatokból diverzitási értékeket, faunatípus- és életformatípus-eloszlást számítottunk.

Egy adott élőhely mikroklímáját a napi középhőmérséklet, napi maximum és minimum hőmérséklet és relatív páratartalom, valamint a hőmérséklet és a páratartalom napi ingadozása jellemzi. Spearman-féle rang korreláció segítségével a fenti értékek és az egyenesszárnyú-együttesek jellemzői között nem sikerült kapcsolatot kimutatnunk. A különböző magassági szinteken mért hőmérsékleti értékek jól mutatják a levegő hőmérsékletének rétegződését (hőmérsékleti gradiens), ami aszerint, hogy a talajfelszínen vagy a magasabban mért hőmérséklet a melegebb, lehet pozitív (besugárzási) ill. negatív (kisugárzási) típusú. A besugárzási típusú grádiens relatív arányát kifejezve kapjuk az általunk bevezetett hőmérsékleti grádiens indexet (TGI). A grádiens index értékeit és az egyenesszárnyú-együttesek jellemzőit Spearman-féle rang korrelációval vizsgálva a 20 és 40 cm-re számított TGI értékek és az életformatípusok eloszlása szignifikáns kapcsolatot mutatott.

Mivel a TGI és az életformatípusok eloszlása egyarányt a vegetációstruktúrához köthető és a 20-40 cm-es magasság éppen a vizsgált rovarok fő élőhelyét jelenti, a tapasztalt korreláció nem tekinthető puszta véletlennek.

Előző
Következő
Program