NYELVÉSZET

Nagy Colette
Eötvös József Collegium, Budapest

HANGSZIMBOLIKA ÉS CSÚNYA SZAVAKElőadásomban a mai magyar nyelv ,,káromkodásait'' szeretném megvizsgálni, elsősorban hangszimbolikai szempontból. A vizsgálatra kiválasztott anyag magyar anyanyelvű személyekkel végzett tesztekből áll, mivel a jelenleg leggyakrabban használt ,,csúnya szavakat'' szeretném értelmezni. Otto Jespersen hangszimbolikai kutatásainak alapján megkíséreltem összefüggésbe hozni a vizsgált szavak első hangját, az egész hangsort, illetve ezek jelentését. Jespersen állítása szerint a hangképzésnek létezik egy szimbolikus oldala, mely összefüggésben van az adott szó jelentésével. Gyakran egyeznek a hasonló dolgot kifejező szavak fonémasorai, illetve a kezdő fonémák fonetikai felépítése. A fonémasor a hangszimbolika által a szó kifejezőerejét, illetve magát a jelentést erősíti meg. A vizsgált szavak etimológiai elemzése során bizonyos egymást erősítő tendenciákra is fény derül (főleg a fonémasor és a jelentés változásainak viszonyában).

A továbbvezető kérdésfeltevések más formai komponenseket is próbálnak pragmatikai szempontból figyelembe venni, azazhogy léteznek-e összefüggések a vizsgált anyagon belül a konkrét beszédaktus külső körülményei (mimika, testbeszéd), a képzés módja és a jelentés között.

Előző
Következő
Program