NYELVÉSZET

Slíz Mariann
Eötvös József Collegium, Budapest

A KERESZTNÉVADÁS MOTIVÁCIÓI RÉGEN ÉS MAElőadásom címe némi módosításra szorul. A keresztnévadás megjelölés célja az volt, hogy megkülönböztessem témámat a tulajdonnevek problémájától, amellyel az előadásban nem kívánok foglalkozni. Keresztnévről természetesen csak a kereszténység elterjedése utáni idővel kapcsolatban lehet beszélni. Mivel azonban az egyik legérdekesebb kérdés éppen a pogányságról az új hitre való áttérés következtében megváltozó motiváció, beszélnem kell a korábbi időszakok névadásáról is. Röviden kitérek a köznépi és a királyi család motivációi közötti eltérésre, majd a reformáció okozta változásokra. Megvizsgálom, milyen különbségek és hasonlóságok vannak a régi idők és napjaink névadása között, különös tekintettel a névdivatra és az irodalmi névadásra.

Előző
Következő
Program