TÖRTÉNELEM

Tengely Adrienn
Grastyán Endre Szakkollégium, Pécs

MITOLÓGIAI TÉMÁJÚ SÍRPLASZTIKÁK PANNÓNIÁBANPannónia kiemelkedő helyet foglal el a Római Birodalom provinciái között mitológiai témájú sírplasztikáinak nagy bősége és tematikai gazdagsága miatt, annak ellenére, hogy nem tartozott a legromanizáltabb provinciák közé. Méltán vetődik fel a kérdés, hogy mi ennek a látszólagos ellentmondásnak az oka. Az egész pannóniai mitológiai sírfaragvány-anyag együttes vizsgálatának hiányában az átfogó vallástörténeti elemzés nem lehetséges. Ennek érdekében állítottam össze katalógusukat, mely 170 darab kőemléket tartalmaz, s ebből kiindulva próbáltam meg körüljárni a problémát.

A sír, illetve a hozzá kapcsolódó síremlék az antikvitásban par excellence vallásos jelenség, minek következtében még úgynevezett dekoratív céllal sem kerülhetett rá semmi olyan ábrázolás, mely egyben ne lett volna vallási tartalom hordozója is, tehát szükségszerűen a vallási szférában kell keresnünk a megoldást. Pannónia vallási életét áttekintve véleményem szerint a mitológiai sírfaragványok időbeli és földrajzi elterjedése a Mithrász-kultusszal vonható párhuzamba. Ezt az elképzelést támasztják alá bizonyos ikonográfiai párhuzamok is: Perszeusz - bikaölő Mithrász, Iphigeneia, Helené - Luna, Héraklész - beavatási (?) jelenet, Marszüaszt nyúzó szkíta - Mithrász. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy Pannóniában a mitológiai sírplasztikák és a Mithrász-kultusz között szoros kapcsolat állt fenn. Azonban ezen kapcsolat jellegét illetően egyelőre csak feltételezések lehetségesek, a kérdés még további kutatást igényel, bár valószínűnek tartom, hogy a Mithrász-hívők temetkezésében ezek a jelenetek egyfajta ,,fedőábrázolásokként'' funkcionáltak, a kultikus jelleggel bíró mithraikus képeket helyettesítették, a régi formát új tartalommal megtöltve.

Előző
Következő
Program