TERMÉSZETTUDOMÁNY

Varga Dezső
Eötvös József Collegium, Budapest

A RÉSZECSKEFIZIKA FEJLŐDÉSE NEWTONTÓL NAPJAINKIG

A részecskefizika napjaink egyik legyorsabban fejlődő tudományterülete, mely arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen az anyag legelemibb szerkezete és milyenek az elemi építőkövek kölcsönhatásai. A kérdés vizsgálatában az első igazi áttörést Newton munkássága jelentette, majd az évszázadok során a mechanika után kialakult a relativitás-elmélet, a kvantummechanika, napjainkra pedig a térelméletek. A ,,Végső elmélet'' keresésének ezt a rögös útját próbálja az előadás áttekinteni, az egyes fizikai elméletek által sugallt világképeket összehasonlítani.

Előző
Következő
Program