Eötvös Konferencia Program
Az I. Eötvös Konferencia részletes programja

A program és a kivonatokat is tartalmazó füzet letölthető pdf formátumban. Megtekintésükhöz és kinyomtatásukhoz az ingyenesen elérhető Adobe Acrobat Reader 4.0-t ajánljuk.

MÁRCIUS 25., SZOMBAT

8.30 MEGNYITÓ

NYELVÉSZETI SZEKCIÓ

9.00 Szilasi Éva Eötvös József Collegium
Mondatátszövődés
9.20 Kertész Zsuzsa Eötvös József Collegium
,,Almák'' az angolban és más indoeurópai nyelvekben
9.40 Koskai Orsolya Hatvani István Szakkollégium
Néhány gondolat az ökolingvisztikáról
10.00 Slíz Mariann Eötvös József Collegium
A keresztnévadás motivációi régen és ma

10.20 SZÜNET

10.40 Szente Viktória Grastyán Endre Szakkollégium
A nyilvánosság hatása a politikai beszédmódra
11.00 Gugán Katalin Eötvös József Collegium
Igenem és igenév
11.20 Nagy Colette Eötvös József Collegium
Hangszimbolika és csúnya szavak
11.40 Gulyás Adrienn Eötvös József Collegium
A martinique-i kreolon keresztül
a kreol nyelvekről általában

12.00 EBÉDSZÜNET

TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ

13.00 Szemenyei Mariann Grastyán Endre Szakkollégium
Társadalmi változások, az emberkép átalakulása a nyugat-európai világban a középkor és az újkor fordulóján
13.20 Tengely Adrienn Grastyán Endre Szakkollégium
Mitológiai témájú sírplasztikák Pannóniában
13.40 Takács Lilla Grastyán Endre Szakkollégium
Adatok a szőlőhegyi szórványtelepülések témájához
14.00 Visi Tamás Eötvös József Collegium
Olyan rég volt, hogy sohasem volt
14.20 Varga Szabolcs Grastyán Endre Szakkollégium
Alternatívák Mohács után?

14.40 SZÜNET

15.00 Nagy Mihály Zoltán Grastyán Endre Szakkollégium
A máramarosi ukrán=ruszin ,,szecesszionista'' mozgalom
15.20 Kicsindi Edina Grastyán Endre Szakkollégium
Új vallási mozgalmak vagy vallási szabadságmozgalmak?
15.40 Bató Szilvia Eötvös Loránd Kollégium
Közvélemény és büntetőjog a reformkori Magyarországon
16.00 Barbarics Zsuzsa Grastyán Endre Szakkollégium
,,Türck ist mein Nahm in allen Landen...''
16.20 Pohánka Éva Grastyán Endre Szakkollégium
A köznemesi ideológia változásai a XVII. század második felében Gyöngyösi István műveinek tükrében

16.40 SZÜNET

17.00 Oláh Gyöngyvér Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium
Frankfurti frusztráció kontra Magyarország határtalanul
17.20 Csák László Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium
Az értelmiségi lét egy lehetséges új értelmezésének megközelítése
17.40 Szommer Gábor Kerényi Károly Szakkollégium
Döntéshozási szintek a Kelet-Indiai Társaság első éveiben
18.00 Géra Eleonóra Erzsébet Eötvös József Collegium
Járvány és egészségügy a XIX. századi Magyarországon
18.20 Csaplár Krisztián Eötvös József Collegium
Mese a báróról, aki király akart lenni

19.30 FOGADÁS


MÁRCIUS 26., VASÁRNAP

IRODALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

9.00 Major Szilvia Grastyán Endre Szakkollégium
A színház befogadásesztétikája
9.20 Fisli Éva Eötvös József Collegium
Élet?Mű?
Változások a Plath-recepcióban
9.40 Takács Judit Hatvani István Szakkollégium
A szubjektum problémája Czóbel Minka lírájában
10.00 Szakács Emese Eötvös József Collegium
Magyar színház és drámairodalom a századelőn

PSZICHOLÓGIA SZEKCIÓ

10.40 Stefanics Gábor Grastyán Endre Szakkollégium
Kísérlet a skizofrén személyiségszerveződés fejlődéslélektani magyarázatára a szülői érzelmi tükrözés metareprezentáció-építő funkciójának elemzésével
11.00 Pesti Tímea Grastyán Endre Szakkollégium
Drog-abúzus és addikció a családi kommunikáció tükrében
11.20 Meskó Róbert
Láng András
Grastyán Endre Szakkollégium
Adaptív döntések a női párválasztásban

12.00 EBÉDSZÜNET

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

13.00 Gyuricza Veronika Eötvös József Collegium
Iparrégészet és környezettan
13.20 Tóth Eszter Hatvani István Szakkollégium
Izotóp-jelzett pterokarpánok előállítása és tömegspektrometriai vizsgálata
13.40 Nagy Antal
Sólymos Péter
Hatvani István Szakkollégium
A mikroklíma és egyenesszárnyú együttesek kapcsolatának vizsgálata klimatikus grádiens index segítségével
14.00 Rancz Ede Attila Eötvös József Collegium
Delta9THC, endocannabinoidok és élettani hatásaik

14.20 SZÜNET

14.40 Varga Dezső Eötvös József Collegium
A részecskefizika fejlődése Newtontól napjainkig
15.00 Horváth Péter Eötvös József Collegium
Nukleáris balesetek 1957-1999
15.20 Ódor Péter Eötvös József Collegium
A korhadó fák biológiai jelentősége a mérsékelt övi erdőkben
15.40 Borbás Eszter
Kóczán György
Bolyai Kollégium
A Szent György Projekt

16.00 ZÁRSZÓ

Az oldalak a HTML 4.0 szabvány szerinti formázásokat is tartalmaznak!
A honlappal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait a szpari@stella.eotvos .elte.hu címre várjuk.
Utoljára frisstíve: 2000. február 20.